Prijzen

Voorwaarden

Kwispelvakantie contract

 1. De Kwispelvakantie biedt de mogelijkheid honden op te nemen in het gezin gedurende de vakantie van de eigenaars / bezitters van de hond waarbij de honden met de grootst mogelijke zorg zullen worden omringd.
 2. Ingeval van ziekte en/of verwonding van het ter verzorging afgegeven dier is de kwispelvakantie gerechtigd om een dierenarts te consulteren. De kosten van deze dierenarts zullen worden aangerekend aan de eigenaar bij het opnieuw ophalen van het dier.
 3. Indien wij jouw dierenarts niet of niet tijdig kunnen bereiken, behouden wij het recht om naar onze contractdierenarts te gaan met het ter verzorging afgegeven dier.
 4. Het ter verzorging afgegeven dier is op geen enkele wijze verzekerd bij de kwispelvakantie. De dieren dienen te zijn meeverzekerd in de BA-verzekering van de eigenaar / bezitter van het dier. 
 5. Het ter verzorging afgegeven dier wordt uitsluitend aan de eigenaar / bezitter teruggegeven indien de pensionkosten werden voldaan.Bij aanvang van de kwispelvakantie wordt een voorschot van 50% betaald. Indien geen betalingsbewijs van het voorschot wordt bijgebracht, zal het dier niet kunnen worden achtergelaten voor verzorging en dient de eigenaar het dier terug mee naar huis te nemen.
 6. Het is de eigenaar bekend dat ondanks de geldige inentingen de hond toch nog kennelhoest of een ander virus op kan lopen. Ingeval tijdens de afwezigheid van de eigenaar / bezitter het toedienen van medicijnen noodzakelijk geacht wordt, zijn deze medicijnen uitsluitend voor rekening van de eigenaar.
 7. Het in pension afgegeven dier moet van tevoren geldige inentingen hebben gehad inclusief kennelhoest.  Bovendien dient het huisdier ontwormd te zijn en behandeld te zijn tegen teken en vlooien uiterlijk 3 dagen voordat het dier wordt afgeleverd.
 8. Het dierenpaspoort blijft gedurende de verblijfsduur op Kwispelvakantie.
 9.  Ingeval van niet tijdig geannuleerde kwispelvakantie behoudt de Kwispelvakantie zich het recht voor een schadeloosstelling te vragen gelijk aan de helft van de dagprijs vermenigvuldigd met het aantal gereserveerde dagen. Onder niet tijdig verstaan wij, in de schoolvakanties twee weken en buiten de schoolvakanties één maand op voorhand annuleren.
 10. Er wordt een toeslag gevraagd van €3 per dag dat de hond onzindelijk is. Deze toeslag wordt op het einde van de vakantie verrekend in het totaalbedrag.
 11. In het geval dat uw hond schade toebrengt aan ons eigendom, behoudt de Kwispelvakantie zich het recht voor een schadeloosstelling te vragen.
 12. Het in pension afgegeven dier zal de voeding krijgen die u meebrengt aan de hoeveelheid die u adviseert.

OPGELET: Uw reservering is enkel geldig indien wij van u een ingevuld en ondertekend contract hebben ontvangen.

U kan dit contract sturen naar woef@kwispeltherapie.be