Er bestaan verschillende leerprincipes. Naar mijn mening zijn methoden zoals deze schokband barbaars.
De combinatie van positieve bekrachtiging (belonen) en negatieve straf (wegnemen van de beloning) is een erg krachtige combo waarbij het risico op schade aan het welzijn van het dier minimaal is. Natuurlijk is er nog steeds (negatieve) straf bij en zonder lichte stress kan men geen nieuwe dingen leren. Maar er is een verschil tussen harde methoden die vaak onterecht en verkeerd worden toegepast, en methoden die betere resultaten kunnen behalen. Beter omdat je de band tussen baas en dier respecteert. En vooral, indien men deze onterecht en verkeerd toepast is er een veel grotere marge voor fouten.

Voel u vrij mij te contacteren als u hier meer over wil weten. Ik geef ook lezingen over dit positieve leermethodes. Ga naar contact voor meer info.