Als hondengedragstherapeut zie ik het maar al te vaak. Mensen contacteren mij in de hoop het gedragsprobleem van hun hond aan te pakken op korte termijn. Na het eerste consult ziet iedereen het helemaal zitten en dan….hoor ik niets meer. Zonde van het geld…

Dit is niet uniek voor mijn beroep. Er zijn bijvoorbeeld miljoenen mensen in de wereld die maandelijks een fitnessabonnement betalen maar niet naar de fitness gaan. Hoe vaak heb jij al iets gekocht met het idee “het zou leuk zijn als ik kon…” en hoe vaak heb je hier niets mee gedaan? Denk bijvoorbeeld aan muziekinstrumenten, kookboeken en kookapparatuur, fitnesstoestellen,…
Hoe vaak heb jij al een nieuwjaarsvoornemen gedaan? En hoe vaak heb je dit voornemen volgehouden?

Gedragstherapie vergt begrip, tijd en energie. Het is zeer belangrijk dat je realistische verwachtingen hebt, gemotiveerd bent en klaar bent om de nodige tijd erin te steken. Hou er rekening mee dat er tegenslagen zullen zijn.

Ik vergelijk het graag met een fitness-coach of eender welke andere coach. Deze kan het beste plan ter wereld opstellen maar als jij het niet naar behoren uitvoert, dan zal je niet geraken waar je wilt geraken. Als jij 3x per week in de fitness zit en na elke workout een hamburger met frietjes eet, zal je niet snel je doel bereiken.

Bij hondengedragstherapie is dat niet anders. Hondengedragstherapeuten analyseren het probleem en proberen je het inzicht, de tools en de begeleiding te geven om dit probleem aan te pakken. Maar als jij het probleem niet aanpakt of er maar 1x per week aan werkt, dan zal het niet lukken. Dat lees je goed, JIJ moet dit probleem aanpakken en JIJ moet hieraan werken. Het is niet omdat je een gedragstherapeut hebt betaald dat het probleem ineens is opgelost.

Je kan niet zomaar geld tegen een gedragsprobleem aan smijten en hopen dat het weggaat. Je moet hieraan werken. Anderzijds gaat het probleem ook niet verdwijnen als je er wel tijd insteekt maar zonder kennis. Elke dag de verkeerde oefening doen kan al even destructief zijn als totaal niets doen.

Daarnaast moet je ook echt geloven in het nut van hondengedragstherapie. Als je eraan begint met het idee “we zullen wel zien” of “mijn familie/vrienden zeggen dat ik het geld beter aan hun kan geven want jij kan er toch niets aan doen” dan hoef je er helemaal niet aan te beginnen. Dit is een self-fulfilling prophecy. Oftewel, als je denkt dat het niet gaat lukken, dan zorg je er onrechtstreeks voor dat het niet zal lukken. Je volledige engagement is vereist.

Maak je hoofd leeg en herhaal het mantra “wij gaan dit oplossen, IK KAN DIT”.

Harajuku moment

De eerste keer dat ik las over het ‘Harajuku-moment’ was in het boek “The 4-hour body” door Tim Ferriss. Dit is het moment dat iets van leuk-om-te-hebben naar moet-hebben gaat. Het is een keerpunt in je leven, iets dat moet zorgen voor voldoende brandstof om je door het proces van verandering te sleuren.

Voor een vriend van mij kwam zijn Harajuku-moment toen de arts tegen hem zei dat zijn cholesterol-niveaus gevaarlijk hoog waren. Dat en dat alleen gaf hem de motivatie om zijn volledige eetpatroon om te gooien en tientallen kilo’s te verliezen in het proces.

Een andere vriend is van fervente vleeseter naar vegetariër gegaan na het zien van de documentaire ‘Cowspiracy’. Dat was een heel groot Harajuku-moment voor hem en heeft deze immense verandering mogelijk gemaakt.

Voor iemand anders kwam het Harajuku-moment toen haar hond agressief had gereageerd bij de dierenarts. De dierenarts had gezegd dat, als hier niets aan werd gedaan, de hond elke keer in slaap moest gedaan worden als er een medisch onderzoek moest plaatsvinden. Hoewel de hond al 2 jaar agressief reageerde in dit soort situaties en zelfs al eens agressief had gereageerd naar een kind, was dat niet voldoende om er iets aan te doen.

Pas toen de eigenares te horen kreeg dat haar hond op deze manier geen medische zorgen meer kon krijgen en telkens in slaap ging moeten gedaan worden, kwam de motivatie om de situatie te veranderen.

Mensen veranderen niet graag. Mensen behouden graag hun gewoontes en routines. Elke verandering verstoort dat. Het vergt een oprechte motivatie om de routine te doorbreken. We kunnen niet vertrouwen op onze wilskracht alleen.
Als je het veranderen van het gedrag niet langer beschouwt als “het zou leuk zijn als…” maar “het is noodzakelijk dat…” dan ben je klaar voor verandering en dus voor hondengedragstherapie.

Je kan dit punt bereiken door filmpjes te kijken of bij te lezen over het onderwerp. Als je ziet wat andere mensen hebben bereikt en hoe het hun leven heeft beïnvloed, als je begrijpt hoe jouw hond ook lijdt onder een gedragsprobleem, dan kan je jouw Harajuku-moment vinden.

Meten

Als we verandering beogen, hebben we vaak een einddoel in gedachten. Dit stelt je echter niet in staat om de verbetering te zien. Onbewust ga je elke dag het gedrag vergelijken met het einddoel en ga je denken “we zijn er nog lang niet”. Dat werkt enorm demotiverend. Je maakt de berg zo groot, dat je er niet meer over wil. Je geraakt over de berg door je te concentreren op elke voetstap, elke rots, elk rustpunt. Je kijkt niet verder als die volgende paar meter en voor je het weet sta je triomfantelijk bovenaan de berg.

Daarom vind ik het heel belangrijk om vooruitgang te meten. Ik raad daarom bijna altijd aan om een dagboekje bij te houden waarin je in kernwoorden opschrijft hoe het die dag is gegaan. Dan kan je een week of twee weken later terugkijken naar die dag en dan zie je hoever je al bent gekomen. Dat houd je gemotiveerd om de tijd en energie erin te blijven steken om uiteindelijk je einddoel te halen. Wat ook helpt is om vele kleine tussendoelen op te stellen.
Je hebt die kleine overwinningen nodig om vol te houden.

Te druk? Kwestie van prioriteiten!

Je gaat er dus behoorlijk wat tijd in moeten steken maar je hebt het altijd zo druk. Waar ga je die tijd in godsnaam vinden? Ik ken mensen die zeggen nooit tijd te hebben maar wel tijd vinden om 3 uur TV te kijken elke dag. Uit een onderzoek van 2018 bleek dat de gemiddelde internetgebruiker 136 minuten op social media zit!  Het is een kwestie van prioriteiten. Wil je het gedrag van je hond veranderen of wil je de laatste nieuwe netflix-serie kijken of weten wat Lies van het middelbaar tegenwoordig doet?

Het is ook niet zo zwaar als je denkt. Ik vraag niet om elke dag 2 uur te trainen. Integendeel, we weten dat het veel doeltreffender is om meerdere korte trainingssessies te doen. Het is dus een kwestie van het in te bouwen in je routine. Hou je nieuwe routine vol voor ongeveer drie weken en het wordt er deel van!  Ik heb liever dat je elke dag weinig doet dan dat je 1 week heel veel doet en het dan opgeeft.

Vergelijk het met een marathon. De persoon die start met een relatief laag tempo, waarvan die weet dat hij het kan volhouden voor 42 km, zal veel meer kans maken om de finish te halen dan de persoon die begint met sprinten en na 6 km moet stoppen omdat alle energie is opgebrand en de spieren verkrampen.

Wekelijkse updates

Wil je zoveel mogelijk halen uit een kwispeltherapie? Dan is communicatie noodzakelijk. Ik kan namelijk niet helpen als ik niet weet dat er problemen zijn.

Ik heb al eens 500 euro betaald voor een vermageringskuur met opvolging door een diëtist. Ik heb mijn eerste vier van tien sessies gedaan met groot succes. Ik was al 12 kilo kwijt. Daarna heb ik niets meer laten horen omdat ik mij schuldig voelde over mijn terugval. Resultaat? Ik ben alle verloren kilo’s terug bijgekomen. Als ik toch was teruggegaan had de diëtiste mij terug op het juiste pad kunnen sturen en wat extra richtlijnen kunnen geven. Misschien had ze mij zelfs kunnen geruststellen dat iedereen een terugval ervaart en dat ik toch heel trots mocht zijn op mijzelf voor wat ik al had bereikt. Ik heb echter mijn volledige vooruitgang van 12 kilo verknoeid omdat ik mij schaamde voor 2 kilo. Hoewel het in de menselijke natuur ligt, wil ik voorkomen dat dit gebeurt bij jou.

Bij mij betaal je de opvolging vooraf omdat ik het zo een belangrijk onderdeel van de therapie vind. Mijn beste resultaten behaal ik bij klanten die mij wekelijks of om de week op de hoogte houden van hun vooruitgang en tegenslagen. Dan kan ik onmiddellijk bijsturen waar nodig.

Conclusie

Ik weet dat het leven vaak druk en chaotisch is. Ik weet dat verandering moeilijk is. Ik weet dat de balans der belangrijke dingen wel eens verandert en de kwispeltherapie ineens op de achtergrond zet. En ik weet heel goed dat schuldgevoelens en een gevoel van hulpeloosheid heel menselijk zijn in deze situaties. Maar een gedragstherapeut kan je enkel helpen als jij wilt geholpen worden. Ben je klaar om je volledig te engageren? Ben je klaar om erin te vliegen? 

Neem dan contact op met mij.
Zit ik niet in jouw regio? Neem dan contact op met één van mijn collega’s.

Ik sta te popelen om jou en jouw hond te helpen!